Je kunt belangrijke individuele vaardigheden zoals spreken in het openbaar, pitchen, speechen, debatteren, argumenteren, presenteren en de Kunst van het Overtuigen, trainen. We nodigen je dan ook van harte uit bij onze debatclub in Amsterdam. Wij zijn er voor jouw inspirerende boost en persoonlijke groei!

Of misschien is een groepstraining, workshop of bedrijfsdebatclub wel iets voor jouw organisatie? 

Download sowieso jouw gratis TRY-OUT ticket om een keer kosteloos bij onze debatclub mee te doen!